Thanh Toán

Thông tin mua hàng
Phương thức thanh toán
Nhân viên chúng tôi bla.. bla.. bla.. đây là nội dung của mình sẽ viết về cách thức thanh toán ...
Đay la noi dung thanh toán ve ship code
QUÝ KHÁCH CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI:
 
Chủ tài khoản: Lê Thu Giang
Số Tài Khoản: 0781000407450
Chi nhánh: Thanh Hóa
Ngân hàng: Vietcombank
 
Chủ tài khoản: Lê Thu Giang
Số Tài Khoản: 103004787876
Chi nhánh: Thanh Hóa
Ngân hàng: Viettinbank
 
Chủ tài khoản: Lê Thu Giang
Số Tài Khoản: 3532205851912
Chi nhánh: Thanh Hóa
Ngân hàng: Agribank
 
* QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý:
 
Quý khách vui lòng ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán và số điện thoại đã dùng đặt hàng (Mã đơn hàng + Số điện thoại) trong phần "Nội dung thanh toán".
ĐƠN HÀNG
SẢN PHẨM Tên sản phẩm Đơn giá
Tổng tiền 0 đ
Shipping Xác nhận sau
Thanh toán 0 đ